Language:

תערוכות חינוכיות , לוחות , עזרי לימוד והוראה

תערוכות חינוכיות ועזרי לימוד

הסטוריה עולמית

מלחמת העולם הראשונה מפה דו צדדית

מלחמת העולם הראשונה מפה דו צדדית

חמש מפות משולבות במפה ניידת אחת

צד א - מפה גדולה המתארת את הבריתות בין המעצמותומהלכי הקרבות העיקריים.

צד ב - ארבע מפות המתארות בפירוט את הקרבות בחזיתות המערב , המזרח , הבלקן והמזרח התיכון.

גודל
100x140
מק'ט
000183
קבל הצעה
שם:
טלפון:
דוא"ל:
מוצרים נוספים